Sürdürülebilirlik

Aşkale Çimento Grubu, çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini sağlamak, global kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunarak sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi amaçlamaktadır. Bu büyümeye, global ölçekteki varlığını artırarak ulaşabileceğine inanmaktadır. Bu yolda başarılı olmak için rekabetçi ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştirmektedir.

Aşkale Çimento Grubu, sürdürülebilir büyümenin, ancak çevre koruma yaklaşımlarını benimseyerek ve tüm karar alma süreçlerine entegre ederek ulaşabileceğine inanmaktadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken, iş ortakları ve tüm paydaşları ile birlikte dünyanın tüm unsurlarının korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını gözetmektedir. Çünkü gelecek, içinde yaşanılan toplum ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünülemeyecektir.  

İSG

Aşkale Çimento Grubu, kurulduğu günden bugüne kadar başta çalışanları olmak üzere, hayatlarına dokunduğu tüm paydaşları, "insanı her zaman odak noktasında tutmaktadır. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği konusu bilgilendirici faaliyetlerin ötesinde bir kültür dönüşüm hareketi olarak ele alınmaktadır.

“Hayat için birlikte” sloganı ile başlatılan bu değişim kapsamında, çalışanların, alt işverenlerin, kısmi-geçici süreli hizmet tedarikçilerinin, müşterilerin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenlikleri ile ilgili uyarıcı, bilgilendirici, önleyici birçok faaliyet yürütülmektedir.

Çevre

Aşkale Çimento Grubu, başta iklim değişikliği olmak üzere, çevre sorunları ile mücadele ederken uzun vadeli bir vizyona sahip olmak gerektiğine inanmaktadır.  Gerek üretim süreçlerinde gerekse paydaşlarıyla kurduğu iş ilişkilerinde çevre sorunlarına katkıda bulunabileceği fırsat alanları yaratmaktadır. Çevre ile ilgili iyileştirici hedeflere ancak iş ortakları ve çözüm ortaklarından alınan güç ile birlikte çalışanların kararlılığıyla ulaşmak mümkün olacaktır.  

Kalite

Aşkale Çimento Grubu, ürün ve hizmetleri en etkin ve verimli bir şekilde sunmak amacıyla hem genel hem de fabrika ve tesislerin özelinde kalite yönetim sistemleri kurmuş ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için prosedür ve prosesler geliştirmiştir.

Kalite konusundaki yaklaşımımız...

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Çağdaş ve gelişen bir Türkiye için Aşkale Çimento Grubu, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim ve sosyal alanlarda farkındalık yaratmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla faaliyet göstermektedir.
Aşkale Çimento Grubu’nun yaklaşımı, çalışanların, bayilerin ve tedarikçilerin ortak potansiyelini biraraya getirerek, toplumsal konulara çözümler üretmeye, etkili programlar geliştirmeye dayanmaktadır. Sosyal sorumluluğa odaklanmak, sadece işe değil, topluma ve dünyanın geneline yarar sağlamaktadır.

Dijitalizasyon

Erçimsan Holding bünyesinde, hammaddeden başlayarak müşteriye kadar ulaşan tüm iş süreçlerinde hız, esneklik ve verim odaklı dijital dönüşüm temel amacımızdır. Dijital Dönüşümü gerçekleştirmek için;