Gümüşhane Çimento Fabrikası

Gümüşhane Çimento Fabrikası, 1988 yılında, bölgede işsizliği önlemek ve bölge ekonomisine canlılık kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Fabrika, 2006 yılında özelleştirme kapsamında Aşkale Çimento Grubu tarafından satın alınmış, 2009 yılında yapılan yatırımlar neticesinde işletmeye alınmıştır. 2011 yılında ise, günlük 4 bin ton klinker üretim kapasiteli yeni hat devreye alınmıştır.

Fabrikanın yıllık çimento üretim kapasitesi 1 milyon 760 bin tondur. Gümüşhane Çimento Fabrikası’nda CEM I 42,5R, CEM II/A-M(P-LL) 42,5R, CEM IV/B-(P) 32,5R ve CEM I 42, 5R-SR5 çimentoları üretilmektedir.

Yönetim
Sistemi Belgeleri

Ürün Analiz
Raporları

Gümüşhane Çimento Fabrikası Galeri