Sançim Çimento Fabrikası

Fabrikanın temelleri 2008 yılında atılmış ilk klinker üretimine ise, 2010 yılında başlanmıştır. 2015 yılında Aşkale Çimento Grubu bünyesine katılan SANÇİM, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri’nde faaliyet göstermektedir.

Bilecik Çimento Fabrikası’nda CEM I 42,5R Portland Çimento, CEM II A-M (P-L) 42,5R Portland Kompoze Çimento, CEM IV B/P 32,5N-SR Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento ve CEM I 42,5R-SR5 Sülfata Dayanıklı Portland Çimento üretimi yapılmaktadır.

Topluma ve doğaya değer katarak üretim yapmayı hedefleyen SANÇİM, lokasyon avantajıyla çevresindeki mermer ocaklarından çıkan ve doğada biriken mermer atık parçalarını çimento üretiminde hammadde olarak kullanmaktadır. Bu sayede doğadan aldığını tekrar ülke ekonomisinin ve müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Yönetim
Sistemi Belgeleri

Ürün Analiz
Raporları

Sançim Çimento Fabrikası Galeri