Van Çimento Fabrikası

Temeli 1967 yılında atılan Van Çimento Fabrikası 1969 yılında faaliyete geçmiştir. 2009 yılında Aşkale Grubu’na devredilmiştir.

Satın alma sonrası fabrikada ilk üç yıl içerisinde yaklaşık 110 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmiştir. İkinci üretim hattıyla birlikte 2 adet yeni çimento değirmeni le birlikte üretim kapasitesinde ciddi bir artış yaşanmıştır.

Van Çimento Fabrikası’nda CEM I 42,5R, CEM II/A-LL 42,5R, CEM II/B-LL 32,5R ve CEM IV/B(P) 32,5R çimentoları üretilmektedir.

Yönetim
Sistemi Belgeleri

Ürün Analiz
Raporları

Van Çimento Fabrikası Galeri