Kariyer

Aşkale Çimento Grubu, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girmekte ve tüm paydaşları ile olan ilişkisinde gelişime öncülük etmektedir. Aşkale Çimento’nun işveren vaadi, çalışanlarının gelişim yolculuğu için ideal bir iş ortamı sağlamaktır. Kişisel, profesyonel ve kurumsal gelişim ana motivasyonudur. Çalışanlarımıza sunduğumuz özlük haklarının ötesinde, çalıştığı kurumla gurur duymak isteyen, her gün, gelişimin önemine inanan ve yatırım yapan bir kurumda kariyerine devam etmek isteyen tüm yetenekler için en doğru adreslerden biridir.  

İK
Politikamız

Aşkale Çimento Gurubu, kurulduğu günden bugüne kadar, gücünü ve kaynaklarını bu topraklardan almış olmanın gururuyla hizmet vermektedir. Güvenilir bir işveren markası olan Aşkale Çimento, köklü geçmişi ve sağlam duruşuyla gelişim ve değişim kavramıyla özdeşleşmiştir. Tükenmek bilmeyen enerjisi ve farklı fikirlere değer veren kurum kültürü sayesinde her zaman gelişime ev sahipliği yapmıştır.  

Toplumsal ve bölgesel kalkınmada sağladığı rol ve güçlü geçmişini; yenilikçi bir gelecek ile birleştiren vizyonu ile çalışanlarına kendi gelişim yolculukları için ideal bir çalışma ortamı sağlamaktadır.  

Etik

Aşkale Çimento Grubu, sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarını yerine getirerek tüm paydaşlarına artı değer katmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçtan hareketle, ulusal ve global çapta, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık emsali olmayı hedefler. Tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini de dikkate alarak sürdürülebilir yatırımlar yapmayı ve sorumluluklarının farkında olarak büyümeyi kurumsal stratejisinin vazgeçilmez bir parçası kabul etmektedir.

Değerlerimiz

  • Cesaret; Cesuruz, çünkü şirket hedeflerine ulaşırken ya da başladığımız projeleri sonuçlandırırken önümüze çıkan engeller karşısında yılmayız.
  • İş Güvenliği; Bizim için önce iş güvenliği gelir. Hepimiz iş kazalarını önlemek ve güvenli bir çalışma ortamını oluşturmak için proaktif bakış açısıyla işlerimizi yönetiriz.
  • Dürüstlük; Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde, her zaman ve her koşulda doğru bilgiyi paylaşır, güvene dayalı ilişkiler kurarız. Kurum kültürümüz için dürüstlük temel yapı taşıdır.
  • Sonuç Odaklılık; İşlerimizi bizi sonuca ulaştıracak şekilde planlar, arzu edilen çıktıların maksimize edilmesi için çalışırız.
  • Aidiyet; Kendimizi büyük bir ailenin parçası olarak görürüz. Aynı değerler ve aynı hedeflerin altında birleşen bir takım olarak, dayanışmanın ve birlikte olmanın gücüne inanırız.
  • Takım Ruhu; Biz, benzerliklerimizle güçlenen, farklılıklarımızla zenginleşen, birbirine güvenen ve fırsatlar sunan, birlikte çalışmaktan ve üretmekten mutluluk duyan bir takımız.
  • Sürekli Gelişim; Değişimden korkmayız, değişime direnç göstermeyiz, değişimi gelişmek için fırsat olarak görürüz.
  • Sorumluluk; Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde, görevlerimizi zamanında ve en iyi şekilde yerine getirir, verdiğimiz sözleri tutarız. Daha iyi bir dünya için çalışır, sürdürülebilir bir çevre politikası izlemenin sorumluluğunu taşırız.

İş ve Staj
Başvurusu

Aşkale Çimento Grubu, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürütmektedir. Aday çalışanları eşilik ilkesi ile değerlendirmekte ve insan kaynakları politikası doğrultusunda, uzmanlar tarafından hazırlanan seçme ve yerleştirme süreçlerini titizlikle yürütmektedir.Aşkale Çimento Grubu, meslek lisesi, üniversite üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için nitelikli bir staj deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

 Staj sürecimiz belirli bir program dahilinde pek çok farklı etkinliği içermektedir. Stajyerler, Aşkale Çimento Grubu içerisinde, kendi kariyer ve gelişimlerinin sorumluluğunu alan, bilinçli bireyler olarak iş hayatına hazırlanmaktadırlar. Öte yandan yenilikçi bakış açıları ile genel iş süreçlerine katkı sağlayabilecekleri bir deneyim elde etmektedirler.